เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ มอบสิ่งของและเงินให้หน่วยงานต่างๆ เพื่อแจกเป็นของขวัญให้เด็กๆ ในวันเด็กแห่งชาติ 2563

เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ มอบสิ่งของและเงินให้หน่วยงานต่างๆ เพื่อแจกเป็นของขวัญให้เด็กๆ ในวันเด็กแห่งชาติ 2563

 

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.63 ที่วัดสัตหีบ (หลวงพ่ออี๋) ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พระครูทัสนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ ได้เมตตามอบสิ่งของและเงินจำนวนหนึ่ง ให้แก่โรงเรียนและหน่วยงานราชการ เพื่อนำไปจัดงานและเป็นทุนการศึกษาให้เด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่สัตหีบ จะจัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆ ได้มีความสุข สนุกสนาน และสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กๆ ในวันนี้จะได้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของประเทศชาติในวันข้างหน้า โดยในปีนี้มีหน่วยงานในพื้นที่สัตหีบมารับมอบสิ่งของได้แก่

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา
2. โรงเรียนอนุบาลอธิฎฐาน
3. โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน
4. โรงเรียนเกล็ดแก้ว
5. โรงเรียนบ้าน กม.5
6. โรงเรียนวัดหนองจับเต่า
7. โรงเรียนบ้านขลอด
8. โรงเรียนบ้านสัตหีบ
9. โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ
10. โรงเรียนบ้านอำเภอ
11. ชุมชนชายทะเลสัตหีบ
12. สถานีตำรวจภูธรสัตหีบ

พระครูทัศนียคุณากร กล่าวว่า วัดสัตหีบ (หลวงพ่ออี๋) ได้มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้เด็กๆ และเยาวชน ที่จะต้องเติมโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ให้ได้มีการศึกษาและเป็นคนที่ดีของชาติ และจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าในอนาคต ซึ่งการจัดแจกของในวันเด็กนี้ วัดสัตหีบได้จัดมอบทุกๆ ปีเป็นเวลาติดต่อกันเรื่อยมา และในวันเด็กแห่งชาติที่จะถึงนี้จึงได้มอบสิ่งของต่างๆ พร้อมทั้งเงินจำนวนหนึ่งเพื่อให้แต่ละหน่วยงานไปจัดงานวันเด็กเพื่อมอบความสุขให้แก่เด็ก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่จะไขว่คว้าหาความรู้เพื่อเป็นคนดีของสังคมต่อไป

ภาพข่าว เจี๊ยบโฟกัส 0825313717

Related posts