เทศบาลตำบลทับมา ชวนผู้สูงอายุในพื้นที่ 8 หมู่บ้าน ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2563

เทศบาลตำบลทับมา ชวนผู้สูงอายุในพื้นที่ 8 หมู่บ้าน ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2563

 

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.63 ที่สวนป่าโรงเรียนอนุบาลทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา เปิดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่สำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ ประจำปี 2563 มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลทับมา และผู้สูงอายุในพื้นที่ทั้ง 8 หมู่บ้านร่วมกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล กิจกรรมการแสดงของผู้สูงอายุในพื้นที่ จับของขวัญมอบให้ผู้สูงอายุ และรับประทานอาหารร่วมกันด้วย

นายประเสริฐ กล่าวว่า เทศบาลตำบลทับมา ได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกด้าน ตามความต้องการของผู้สูงอายุ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร จิตอาสาในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้สูงอายุมีโอกาสแสดงออกและใช้ศักยภาพของตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมอย่างเต็มที่….

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts