สระบุรี – นายอำเภอพระพุทธบาท เป็นประธานเปิดโครงการนวัตกรรมข้าวนาถุง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลธารเกษม (ชมคลิป)

สระบุรี – นายอำเภอพระพุทธบาท เป็นประธานเปิดโครงการนวัตกรรมข้าวนาถุง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลธารเกษม

 

ที่บ้านแปลงเกษตรสาธิต ซอย5 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี นายปรัชญา เปปะตัง นายอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการนวัตกรรมข้าวนาถุง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี นาย กฤษฎางค์ สิงห์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี กล่าวรายงาน ในนามตัวแทนคณะกรรมการจัดงานโครงการนวัตกรรมข้าวนาถุง เพื่อความั่นคงทางด้านอาหารและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ใช้น้ำน้อย

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมที่ใช้น้ำอย่างประหยัดตามนโยบายรัฐบาล เพิ่มพูนรายได้ของเกษตรกร ที่เดิมทำเกษตรอื่น อื่น มาผลิตพันธุ์ข้าวเกรดคัดพิเศษโดยใช้นวัตกรรมข้าวนาถุง เป็นการเพาะปลูกพันธุ์ข้าวด้วยการคัดสายพันธุ์ที่ดีที่สุด ควบคุมให้ได้ผลผลิตเป็นพันธุ์ข้าวที่ดีที่สุด โดยเฉพาะเมล็ดต่อ1ถุง ให้ได้ข้าว1กอ เป็นอย่างน้อย บูรณาการผสานความสามัคคี โดยส่งเสริมการทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่าย เกษตรกรในพื้นที่และเทศบาลตำบลธารเกษม ศูนย์เรียนรู้เกษตร วัน วัน วัน จังหวัดสุรินทร์ หน่วยงานรัฐบาล

ประกอบด้วย ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร กอ.รมน.และภาคของประชาชน โดยทั้งนี้ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สำคัญที่สุดคือ การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ์ ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลิตพันธุ์ข้าวคุณภาพ และเป็นการแก้ปัญหาข้าวปลอมปนจากสายพันธุ์อื่นได้100% ซึ่งเป็นนวัตกรรมการทำนาแบบใหม่ ของชาวนาไทยยุค 4.0 บนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรต่อไป


กฤษฎา สมมาตร
รายจากจังหวัดสระบุรี

Related posts