สระบุรี -ผู้บริหาร หจก.สระบุรีวณิชชากร เปิดบ้านให้หน่วยงานพื้นที่สระบุรี อวยพรปีใหม่

สระบุรี -ผู้บริหาร หจก.สระบุรีวณิชชากร เปิดบ้านให้หน่วยงานพื้นที่สระบุรี อวยพรปีใหม่

 


นายมงคล ศิริพัฒนกุล ประธานบริหาร หจก.สระบุรีวณิชชากร และบริษัทในเครือได้แก่ บริษัทสไมล์สโตนคอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัทกิจวานิช คอนกรีต จำกัดและมีตำแหน่งเป็น ที่ปรึกษา กต.ตร.ภาค1 ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองสระบุรี นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ผู้สนับสนุนกิจการที่เป็นประโยชน์งานด้านช่วยเหลือสังคมและสาธารณกุศลของส่วนรวมมาโดยตลอด ในการนี้ได้มีองค์กรภาคส่วนต่าง ต่างในพื้นที่ได้ทะยอยมาร่วมอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2563 ณ บ้านพักวณิชชากร ซอยดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี อาทิเช่น

คณะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี คณะทำงาน กต.ตร.จังหวัดสระบุรี ผู้กำกับการกองพิสูจน์หลักฐาน สารวัตรตำรวจจราจร สภ.เมืองสระบุรีและ สภ.วังม่วง อาสาสมัครจราจรเทศบาลเมืองสระบุรี เจ้าหน้าที่งานธุรการศาลจังหวัดสระบุรี คณะโรงพยาบาลพระพุทธบาท คณะครูโรงเรียนวัดท่าวัว คณะครูโรงเรียนวัดดาวเรือง ผู้จัดการธนาคารธนชาติ ผู้จัดการธนาคารทิสโก้ คณะเทศบาลตำบลพระยาทด คณะบริหารโรงเรียนดนตรีสยามกลการสระบุรี เป็นต้น

กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts