นครนายก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนอาชีวะ (ชมคลิป)

นครนายก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนอาชีวะ

 

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเด็กนักเรียนอาชีวะ ตามโครงการ “อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน” ในพื้นที่จังหวัดนครนายก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์อาชีวะอาสาวิทยาลัยเทคนิคนครนายก บริเวณสถานตรวจสภาพรถสุวรรณภูมิ อำเภอเมืองนครนายก และ ศูนย์อาชีวะอาสาวิทยาลัยการอาชีพนครนายก บริเวณปั๊มน้ำมัน ปตท. ป.เฮง ริมถนนสุวรรณศร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก หัวหน้าส่วนราชการ สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษานครนายก ให้การต้อนรับ


โครงการ “อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน” เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกรมการขนส่งทางบก ดำเนินการพร้อมกัน 252 จุดบริการทั่วประเทศ ให้บริการระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563 โดยจัดให้ครูและนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ประจำจุดให้บริการ เพื่อให้ผู้ที่ต้องเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่เดินทางด้วยความปลอดภัยและเป็นการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 อีกทั้ง เพื่อส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มทักษะประสบการณ์จริง รวมถึงปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริง


ทั้งนี้ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้เชิญชวนประชาชนมาใช้บริการในจุดบริการของศูนย์บริการอาชีวะอาสาที่ดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และขอให้เดินทางอย่างมีความสุขและแวะเยี่ยมเยียนใช้บริการของพวกเราชาวอาชีวศึกษา และขอขอบคุณจากใจชาวอาชีวอาสาและกระทรวงศึกษาธิการ ขอบคุณพี่น้องประชาชนและขอให้โชคดีปีใหม่ทุกคน

//สมบัติ เนินใหม่ //รัชชานนท์ เนินใหม่ //นครนายก

Related posts