แม่ฮ่องสอน​-คึกคักเปิด”กาดฮิมยวม” แลนด์มาร์คใหม่ของชุมชน (ชมคลิป)

แม่ฮ่องสอน​-คึกคักเปิด”กาดฮิมยวม” แลนด์มาร์คใหม่ของชุมชน

 

 

เทศบาลแม่สะเรียง ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดเชิงวัฒนธรรม ลานสร้างสุข สร้างรายได้อย่างยั่งยืน
ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ริมสะพานน้ำยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายเทียนชัย โกมลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอแม่สะเรียง ได้เดินทางเป็นประธานเปิด “กาดฮิมยวม” หรือ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ”

โดยมี ดาบตำรวจเกษตร เสมอกิจ ประธานกองทุนหมู่บ้านในเวียง พร้อมคณะกรรมการกองทุน ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งกาดฮิมยวม ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุมชนบ้านในเวียง เปิดตลาดนัดเชิงวัฒนธรรม ให้พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการ 163 ราย เปิดขายอาหารพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองหลากหลายชนิด ทั้งของคาวของหวาน พืชผักผลไม้ สินค้า Otop สินค้า Handmade และ มีลานสร้างสุข สำหรับจัดทำกิจกรรมต่างๆได้

ซึ่งจะเปิดขายทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป ทำให้บรรยากาศริมน้ำยวมวันนี้หนาแน่นไปด้วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงเดินทางมาจับจ่ายซื้อของกินของใช้ อย่างคึกคัก ทั้งนี้ได้กำหนดเป็นกาดฮิมยวม เป็นกาดปลอดแอลกอฮอล์ ลดการถุงพลาสติกและโฟมเพื่อเป็นการลดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม


ทั้งนี้ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ “กาดฮิมยวม ” เป็นตลาดที่เกิดขึ้นมาจาก กองทุนหมู่บ้าน บ้านในเวียง ม.2 ได้เขียนโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชา และ เป็นการยกระดับสินค้าชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน


ถาวร / สุกัลยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

Related posts