จ.ระยอง เปิดงานพระบรมราชานุสรณ์“วันภูมิพลมหาราชา”ประจำปี 2562 (ชมคลิป)

จ.ระยอง เปิดงานพระบรมราชานุสรณ์“วันภูมิพลมหาราชา”ประจำปี 2562

 

 

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2562 ที่ศูนย์บริการ การพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง เป็นประธานเปิดงานพระบรมราชานุสรณ์“วันภูมิพลมหาราชา”ประจำปี 2562 นายวราวุธ ปิ่นเงิน รอง นายก อบจ.ระยอง เป็นผู้กล่าวรายงานฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 ธ.ค.นี้ โดยมีกิจกรรมเปิดหอเฉลิมพระเกียรติ มูลค่ากว่า 139 ล้านบาท

ภายในมีการรวบรวมพระราชกรณียกิจต่าง ๆ รวมทั้งพระราชประวัติและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 4,685 โครงการของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบมัลติมิเดีย รวมทั้งบทเพลงพระราชนิพนธ์ จะถูกรวบรวมนำแสดงในห้องนิทรรศการด้วย

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ประชาชนเข้าไปเที่ยวชมและเรียนรู้โครงการตามรอยพ่อหลวงผ่านฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วย เช่น ฐานการเรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านข้าว ด้านพัฒนาที่ดิน ด้านปศุสัตว์ ด้านพืชสวน และด้านประมง เป็นต้น และชมการแสดงโชว์ไฟหอเฉลิมพระเกียรติ โชว์ม่านน้ำพุเต้นระบำ และศิลปินของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังจำนวนมากด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้นดังกล่าว เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวงสู่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนในด้านการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วย ตลอดจนเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ครั้งหนึ่งเคยเสด็จทรงงาน ณ อ่างเก็บน้ำดอกกรายแห่งนี้ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางอีกด้วย….

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts