ท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 / Gulf MTP ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพิ่มทรัพยากรทางทะเล ณ หาดพลา จ.ระยอง

ท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 / Gulf MTP ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพิ่มทรัพยากรทางทะเล ณ หาดพลา จ.ระยอง

 

   

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 มีการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 2567 ประกอบด้วยหน่วยงานราชการ นิคมอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม จำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยกลุ่มชาวประมงเรือเล็ก พื้นบ้านพลา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และปีนี้เป็นครั้งที่ 22 ต่อเนื่องกัน โดย ได้รับเกียรติจาก นายกเทศมนตรีตำบลพลา นายสมหวัง เหลือล้น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป

       

 

Related posts