พิพัฒน์ปิ๊งไอเดียดันกระจูดพัทลุงเป็นสินค้าพรีเมียม หนุนกลุ่มอาชีพอิสระครบวงจร

พิพัฒน์ปิ๊งไอเดียดันกระจูดพัทลุงเป็นสินค้าพรีเมียม หนุนกลุ่มอาชีพอิสระครบวงจร

 


นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์ โฆษกกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพอิสระ ภายใต้นโยบาย “หนึ่งตำบล หนึ่งกลุ่มอาชีพอิสระ” เปิดเผยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต้องการให้ยกระดับกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูด จ.พัทลุง เป็นต้นแบบของกลุ่มอาชีพอิสระที่ได้รับการสนับสนุนแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดจำหน่าย รวมถึงการสร้างหลักประกันทางสังคมให้กับสมาชิกของกลุ่ม โดยมอบหมายให้นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านป่าหัวเขียว อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุงได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการตกแต่งผลิตภัณฑ์กระจูดให้กับสมาชิกกลุ่มอาชีพอิสระ และยังมีหน่วยงานของกระทรวงแรงงานในพื้นที่ไปรับขึ้นทะเบียนแรงงานอิสระ รับสมัครผู้ประกันตน และเปิดรับคำขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านด้วย

โฆษกกระทรวงแรงงานกล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเล็งเห็นว่า ต.ทะเลน้อย เป็นตำบลที่มีต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างสูง มีฐานอาชีพกลุ่มจักสานกระจูดที่เข้มแข็ง แต่ผลิตภัณฑ์กระจูดไม่ค่อยมีราคา ขายได้ในราคาถูกประมาณใบละ 100 บาท เมื่อหักต้นทุนแล้ว ได้กำไรใบละไม่ถึง 10 บาท จึงอยากให้นำนวัตกรรมเข้ามาใช้ เช่น การผสมวัตถุดิบ การย้อมสี การออกแบบลวดลายใหม่ ๆ เป็นสินค้าพรีเมียม จะทำให้ราคาขยับขึ้นไปได้ถึงใบละหลายพันบาท ต่อไปก็จะต้องมีการทำ Branding โดยนำเสนอเป็นสตอรี่ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง จากนั้นจึงส่งไปขายบน Modern trade ห้างสรรพสินค้า ออกงานการท่องเที่ยว หรือ OTOP รวมถึงเปิดตลาดต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้กระทรวงแรงงานจะเป็นหัวหอกผ่านโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งกลุ่มอาชีพอิสระ และร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งสถาบันการศึกษา กระทรวงพาณิชย์ มหาดไทย การท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความสำเร็จเป็นรูปธรรม

“กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดมีสมาชิกประมาณ 40 คน เป็นหนึ่งในกลุ่มอาชีพที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านป่าหัวเขียว โครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริมจากการทำนา ซึ่งที่ผ่านมายังขาดความรู้ความสามารถในการแปรรูปผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาด ซึ่งกระทรวงแรงงานพร้อมสนับสนุนเต็มที่ และสนองนโยบายของรัฐมนตรีให้เห็นผลได้อย่างแน่นอน” นายภูมิพัฒน์ กล่าว

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts