ระยอง-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนในพื้นที่มาบตาพุด 6 ชุมชน รวมเป็นเงิน 7 ล้านบาท

ระยอง-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนในพื้นที่มาบตาพุด 6 ชุมชน รวมเป็นเงิน 7 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.67 ที่วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง นายทิวา โชคเกษม ผช.ผจก. สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่รวม 6 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนวัดชากลูกหญ้า ชุมชนตลาดห้วยโป่ง ชุมชนหนองหวายโสม ชุมชนห้วยโป่งใน 1 ชุมชนซอยคีรี และชุมชนชากลูกหญ้า ซึ่งเป็นทุนรายปีของกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นอกจากนี้ยังมีทุนเรียนของชุมชนวัดชากลูกหญ้า มอบให้แก่เด็กนักเรียนด้วย โดยมี น.ส.นภาพัฒน์ อู่เจริญ ประธานชุมชนวัดชากลูกหญ้า นายวีระชัย สมบัติกำไร ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง นายไชย์ปัญญา ทองอินทร์ นายสง่า คูคำ รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง และผู้แทนผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมเป็นสักขีพยาน

   

สำหรับ โครงการให้ทุนการศึกษารายปีกับเยาวชนในชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของโรงไฟฟ้า โดยสอดคล้องตามความต้องการของประชาชน ตามแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ ระดับพื้นที่ ด้านการศึกษา และด้านสังคม เพื่อเป็นแรงผลักดัน ขวัญ กำลังใจในการเรียนของเยาวชนที่เกิดความรัก และเกิดความศรัทธาในชุมชน แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน รวมทั้งเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดี ความสามัคคีและการมีส่วนร่วม ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชน รวม 1,951 ทุน งบประมาณ 7,417,000 บาท.

   

Related posts