สงขลา-นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียยังคงนิยมขึ้นเขาตังกวน เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของเมืองสงขลาเมืองสองทะเล

สงขลา-นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียยังคงนิยมขึ้นเขาตังกวน เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของเมืองสงขลาเมืองสองทะเล

     

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่เหมาะต่อการขึ้นไปชมเมืองสงขลาและถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกที่ครั้งหนึ่งเคยมีโอกาสได้ขึ้นมาบนยอดเขาตังกวน
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา ขึ้นลิฟท์ไปท่องเที่ยวบนยอดเขาตังกวน เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของเมืองสงขลาเมืองสองทะเล ที่มีทั้งทะเลอ่าวไทยและทะเลสาบสงขลา โดยมีพระเจดีย์หลวงที่โดดเด่นตระหง่านอยู่บนยอดเขาตังกวน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่เหมาะต่อการขึ้นไปชมเมืองสงขลาและถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกที่ครั้งหนึ่งเคยมีโอกาสได้ขึ้นมาบนยอดเขาตังกวนแห่งนี้ เนื่องจากในช่วงนี้พื้นที่จังหวัดสงขลาท้องฟ้าสดใส ไร้เมฆมาปกคลุม ทำให้บนยอดเขาตังกวน สามารถมองเห็นเมืองสงขลามุมสูงได้อย่างชัดเจน

     

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซีย ที่เดินทางขึ้นมาบนยอดเขาตังกวนต่างชื่นชอบที่ได้ขึ้นมาท่องเที่ยวบนยอดเขาตังกวน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่เหมาะต่อการชมทัศนียภาพโดยรอบของเมืองสงขลาซึ่งเป็นเมือง 2 ทะเล ทั้งทะเลสาบสงขลาและทะเลอ่าวไทย สามารถมองเห็นทัศนียภาพเมืองสงขลาได้อย่างสวยงามและชมความงามของทะเลในมุมสูงทั้งทะเลสาบสงขลาและทะเลอ่าวไทย ต่างพากันถ่ายภาพทุกมุม ที่มองเห็นเมืองสงขลา 360 องศา
ในขณะเดียวกัน นักท่องเที่ยวที่ไม่อยากเดินชมวิวเมืองสงขลา ก็นั่งพักผ่อนที่เก้าอี้ใต้ร่มไม้ที่มีลมพัดเย็นสบายอยู่ตลอดเวลา พร้อมนั่งสูดอากาศบริสุทธิ์บนยอดเขาตังกวนได้อย่างเต็มปอด และหากเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย เดินทางมาขึ้นลิฟท์ไปบนยอดเขาตั้งกวนวันละหลายเที่ยว(1 เที่ยวไป-กลับ) และมีกรุ๊ปทัวร์จองคิวเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเสียค่าโดยสารคนละ 45 บาท ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติราคาเท่ากัน

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts