เจ้าคณะจังหวัดสงขลาจัดพิธีฉลองสามเณรทรงพระปาติโมกข์ ได้ที่ 2 และที่ 3 ระดับทั่วประเทศ

เจ้าคณะจังหวัดสงขลาจัดพิธีฉลองสามเณรทรงพระปาติโมกข์ ได้ที่ 2 และที่ 3 ระดับทั่วประเทศ

 

 
วันนี้ 10 มิถุนายน 2567 ที่วัดป่าสุคันธาวาส ( เกาะค่าง) ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา พระราชวรเวที เจ้าคณะจังหวัดสงขลา /เจ้าอาวาสวัดโคกสนามคุณพระอารามหลวง ได้มอบหมายให้พระครูวัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา / เจ้าอาวาสวัดนาทวี เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่สามเณรทรงพระปาติโมกข์ จำนวน 4 รูป โดยมี พ.ต.อ.สุรจิต เพชรจอม ผกก.สภ.สะเดา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งมีพระครูบัณฑิตธรรมาลังการ เจ้าคณะอำเภอสะเดา และเจ้าสำนักสงฆ์เกาะค่าง ให้การต้อนรับ

 
ซึ่งสามเณรทรงพระปาติโมกข์ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดโดยวัดตะโก ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดสวดปาติโมกข์ จำนวน 4 ภาค ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา มีสามเณรทั่วประเทศ จาก 4 ภาค จำนวน 72 รูป ของ 17 จังหวัด ปรากฏว่าสาเณร วีรชิต ทองอัตตะ อายุ 11 ปี ,สามเณร สมนึก นวลจันทร์ อายุ 10 ปี ,สามเณรกฤษฎา คงจันทร์ อายุ 13 ปี

 

และสามเณรดนุพร หนูอุไร อายุ 13 ปี สามารถสวดปาติโมกข์ ผ่าน ทั้ง 4 รูป และ ได้ที่ 2 และ ที่ 3 ของประเทศ ส่วนสามเณร ที่สวดปาติโมกข์ ได้อันดับ 1 อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา
วันนี้ฯ ทางเจ้าคณะจังหวัดสงขลา จึงได้จัดพิธีฉลองสามเณรทรงพระปาติโมกข์ โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาว อ.สะเดา และ อำเภอใกล้เคียงเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

Related posts