ปทุมธานี เทศบาลนครรังสิตจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2567

ปทุมธานี เทศบาลนครรังสิตจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2567

 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 อาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลนครรังสิต ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต มอบหมาย นายชยุตสินพูนภักดิ์ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิตเป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2567 โดยมี นายไชยวัฒ มีคุณ ปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน

 

ทั้งนี้ นายวรรณชัย อิทธิมณีสิริ, นางสาวอรุณรัตน์ มงคลพิทักษ์กุล รองนายกเทศมนตรี, นายธาราธร นิลจรัสวณิช ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีนครรังสิต และ หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, หน่วยงานภาครัฐ, ภาคเอกชน, แกนนำภาคประชาชน, อสม. และนักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลนครรังสิต เข้าร่วมกิจกรรม

 

จากนั้นเป็นพิธีลงนาม MOU การรณรงค์ทอดไม่ทิ้งเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยในกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้ หัวข้อปัญหาน้ำมันทอดซ้ำที่มีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม แนวทางจัดการน้ำมันทอดซ้ำเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การเสวนา หัวข้อ “การบริหารจัดการสถานีทอดไม่ทิ้งเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม”และได้รับการสนับสนุนวิทยากรของหน่วยงานต่างๆ

   

ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 ชุมชนซอย 4 (ซอยรังสิต-นครนายก 2) และได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในการรณรงค์ทอดไม่ทิ้งเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากบริษัทพิพัฒนสิน จำกัด และบริษัท ธนากรผลิตน้ำมันพืชจำกัด บริษัท พิพัฒน์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว วะจะนะชัย วาจาพารวย/รายงาน

Related posts