สุราษฎร์ธานี-จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันอานันทมหิดล และวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567

สุราษฎร์ธานี-จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันอานันทมหิดล และวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567

 

   

วันนี้ (5 มิ.ย.67) เวลา 10.00 น. นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันอานันทมหิดล และวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567 โดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีบูรณาการร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้น ณ บริเวณสะพาน รพช. คลองบางใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีจิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

     

ทั้งนี้เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล ล้นเกล้ารัชกาลที่ 8 และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรักความผูกพันของ 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน.

 

ภาพ / ข่าว สิทธิเณศ เห้งทับ สุราษฎร์ธานี ทีมข่าวปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts