ฉะเชิงเทรา-อบจ.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้กับเด็กและเยาวชน

ฉะเชิงเทรา-อบจ.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้กับเด็กและเยาวชน

 

 

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายธนพัฒน์​ เจียร​สถิต​ รองนายก​องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​ฉะเชิงเทรา​ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้กับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

   

มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 200 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ รู้จักป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

Related posts