สงขลา-ฟื้นสถานีรถไฟสงขลา หลังหลับใหลมากว่า 40 ปี

สงขลา-ฟื้นสถานีรถไฟสงขลา หลังหลับใหลมากว่า 40 ปี

 

นำหัวรถจักรดีเซล โบกี้ผู้โดยสาร และตู้บรรทุกสินค้า รวมทั้งสิ้น 7 โบกี้ที่ปลดระวางแล้วจากสถานีชุมทางหาดใหญ่มาวางประดับโชว์ไว้บนรางโดยจะทำการซ่อมแซมและพ่นสีใหม่ทั้งหมด รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณสถานีรถไฟสงขลา ให้เป็นจุดเช็คอินและสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ภายในตัวเมืองสงขลา

สถานีรถไฟสงขลา เริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง หลังจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ปิดตำนานเส้นทางการเดินรถสายหาดใหญ่ – สงขลา กว่า 40 ปีมาแล้ว มีการบูรณะสถานีรถไฟสงขลา อายุกว่า 100 ปี หวังให้กลับมาสวยงามเหมือนในอดีต ทรงคุณค่าตามรูปแบบเดิม กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่คลาสสิกอีกแห่งหนึ่งของ จ.สงขลา หลังหยุดเดินรถไฟมานานกว่า 40 ปี ขณะนี้มีการนำหัวรถจักรดีเซล โบกี้ผู้โดยสาร และตู้บรรทุกสินค้า รวมทั้งสิ้น 7 โบกี้ที่ปลดระวางแล้วจากสถานีชุมทางหาดใหญ่มาวางประดับโชว์ไว้บนรางเพื่อให้สมบูรณ์แบบ และมีไม้หมอนรองรางมาวางเตรียมไว้ด้วย

โดยจะมีการซ่อมแซมและพ่นสีใหม่ทั้งหัวรถจักรดีเซล โบกี้ผู้โดยสาร และตู้บรรทุกสินค้า รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นจุดเช็คอินและสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ภายในตัวเมืองสงขลา ตามโครงการฟื้นฟูรางรถไฟของเทศบาลนครสงขลา ปัจจุบันสถานีรถไฟสงขลาได้ถูกประกาศขึ้นทะเบียนอาคารสถานที่เป็นโบราณสถานของกรมศิลปากร เมื่อปี 2547

สถานีรถไฟสงขลา ซึ่งเป็นสถานีรถไฟเก่าแก่คู่เมืองสงขลามากว่า 100 ปี แต่ได้มีการหยุดเดินรถไฟมาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2521 หรือกว่า 40 ปีมาแล้ว โดยทางกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตั้งแต่ปี 2547 เนื่องจากตัวอาคารมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์คู่กับเมืองสงขลา
ในขณะเดียวกัน ทางเทศบาลนครสงขลา ร่วมกันสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.สงขลา ได้บูรณะฟื้นฟูสถานีรถไฟสงขลา

โดยใช้งบประมาณ 7 ล้านบาท เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งใหม่ของ จ.สงขลา จนทำให้ตัวอาคารสถานีรถไฟสงขลากลับมามีชีวิตอีกครั้งเหมือนกับในอดีต สมัยที่ยังเปิดเดินรถไฟเส้นทางไปกลับหาดใหญ่-สงขลา และยังคงรูปแบบเดิมเอาไว้ทั้งหมด ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาถ่ายรูป และย้อนรำลึกถึงอดีตอย่างต่อเนื่อง

รวมถึงส่วนประกอบอื่นๆ ที่อยู่คู่กับสถานีรถไฟสงขลา โดยเฉพาะร้านน้ำชาซึ่งเป็นพนักงานรถไฟสถานีรถไฟสงขลา และเปิดร้านขายน้ำชาอยู่บริเวณสถานีรถไฟสงขลา เจ้าแรกตั้งแต่ปี 2500 หรือกว่า 60 ปีแล้ว จนถึงปัจจุบันก็ยังเปิดอยู่คู่กับสถานีรถไฟสงขลามาตลอดไม่เคยปิด และเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่อยู่คู่สถานีรถไฟสงขลา ที่ผู้คนต่างแวะเวียนไปกินน้ำชา และชื่นชมบรรยากาศสถานีรถไฟสงขลา โดยเฉพาะคนรุ่นเก่าที่เคยใช้บริการสถานีรถไฟสงขลา
และคาดว่าอีกไม่นานเกินรอ สถานีรถไฟสงขลาก็จะกลับมาสวยงามเหมือนเดิม เมื่องานปรับปรุง ตกแต่ง และซ่อมแซมหัวรถจักรดีเซล โบกี้ผู้โดยสาร และตู้บรรทุกสินค้า รวมทั้งสิ้น 7 โบกี้ เสร็จสมบูรณ์แล้ว รวมทั้งงานปรับปรุง ตกแต่ง ภูมิทัศน์โดยรอบสถานีรถไฟสงขลาให้กลับมาสวยงามเหมือนเดิมมากที่สุด

นายบัญชา ทะลุกิจ ชาวสงขลากล่าวถึงความรู้สึกที่มีการฟื้นฟูสถานีรถไฟสงขลาให้มีความสวยงามขึ้น ว่า ก็รู้สึกดีจะทำให้ทัศนียภาพหรือว่าสิ่งแวดล้อมบริเวณตรงนี้ได้มีทัศนียภาพที่ดีขึ้นที่สวยงามขึ้นและก็จะเป็นจุดที่จะให้ประชาชนได้มาใช้บริการได้มาแวะเที่ยวชม ได้ระลึกถึงเรื่องเก่าๆเกี่ยวกับรถไฟของจังหวัดสงขลา คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตซึ่งอาจจะทำให้เด็กรุ่นหลังที่ยังไม่เคยได้เจอะเจอเกี่ยวกับภูมิหลังของรถไฟในตัวเมืองสงขลาจะทำให้เด็กหรือคนที่ยังไม่เคยได้สัมผัสได้มาดูได้มาชมและจะทำให้บริเวณตรงนี้ได้มาเป็นจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลา

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts