”ศิริ สาระผล” นั่งนายกฯ สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

“ศิริ สาระผล” นั่งนายกสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยฯ คนใหม่ พร้อมสานต่อนโยบายของนายกฯ คนเก่า ส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก ให้ครอบคลุม และทำงานเพื่อสังคม

วันนี้ (1 มิ.ย.67) คณะกรรมการสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าว โทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม ประจำปี2567 พร้อมทั้งมีหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน ที่เป็นเครือข่าย และ สนับสนุนช่วยเหลือ มอบทุนใหักับสมาคมฯ

โดยนายจำลอง อนันตสุข นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการชุดเก่า กล่าวถึงภารกิจของสมาคมที่ผ่านมา โดยทุก ๆ ปี มีการมอบสวัสดิการแก่สมาชิกช่างภาพ ผู้สื่อข่าว ทั้ง 6 ช่อง ประกอบด้วย ช่อง 3 / ททบ.5 /ช่อง 7 / Mcot / NBT และ Thai PBS เช่น ทุนการศึกษาบุตร ธิดา ,ค่ารักษาพยาบาล และช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต

ทั้งนี้ในการประชุมมีการชี้แจงการดำเนินงานของสมาคมฯ และเสนอแก้ข้อบังคับ รวมถึงชี้แจงงบดุล,พิจารณาผู้ตรวจสอบบัญชี และมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯคนใหม่

 

ผลการเลือกตั้ง ผู้ที่ได้รับเลือก คือนาย ศิริ สาระผล บก.ข่าวกีฬา อาวุโส จากช่อง 7 โดยกล่าวว่า หลังจากนี้จะดูและสมาชิกและครอบครัว ให้ได้รับสวัสดิการที่ครอบคลุม ทั้งค่ารักษาพยาบาล ทุนการศึกษาของบุตร ธิดา รวมถึงตัวสมาชิก ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของสมาชิกทุกช่อง

 

นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ จะยังคงดำเนินนโยบายทางสังคม เพื่อช่วยภาคส่วนต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์ ในกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

 
สำหรับสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2534 เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมของสาธารณประโยชน์ การกุศล และดูแลสวัสดิการของสมาชิกสมาคมฯ ทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 659 คน

 

 

Related posts