ยะลา-เบตง วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ

เบตง ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน กว่า 500 คน สวมใส่เสื้อสีเหลือง ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 1 มิ.ย.67 ที่บริเวณหอนาฬิกาเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน เปิดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีนายอมร ชุมช่วย นายอำเภอเบตง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา นักวิ่ง นักปั่นจักรยาน กว่า 500 คน สวมใส่เสื้อสีเหลือง เข้าร่วม

นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ถือเป็นกิจกรรมครั้งสำคัญที่ประชาชนจะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และร่วมกันเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง

อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สำหรับเส้นทางการเดิน-วิ่ง ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ กำหนดแบ่งออกเป็น 10 สาย ในส่วนของอำเภอเบตงถูกกำหนดอยู่ในสายที่ 8 เนื่องจากเมื่อวันที่ 15 พ.ย.2549 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งกิจกรรมเดินวิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 10 สาย จากอำเภอและจังหวัดต่างๆ จะไปสิ้นสุดยังกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้หลังจากเสร็จพิธีการ ทำความเคารพ ถวายความจงรักภักดี มอบเชิญธงตราสัญลักษณ์ฯ จำนวน 72 ธง และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และ เพลงสดุดีจอมราชา นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด ได้เดินนำขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ จากจุดปล่อยตัวบริเวณหอนาฬิกา เทศบาลเมืองเบตง ไปตามถนนสุขยางค์ ผ่านสี่แยกเหลี่ยนหยู่ แยกศาลาประชาคม ไปตามถนนสาย 410 ยะลา-เบตง ถึงหน้าสำนักงานขนส่งอำเภอเบตง จากนั้นนำธงตราสัญลักษณ์ ไปยังอำเภอธารโต จังหวัดยะลาต่อไป

Related posts