เทศบาลตำบลทับมา เปิดโครงการส่งการท่องเที่ยววิถีพอเพียง มุ่งส่งเสริมอาชีพด้านการท่องเที่ยวให้ครัวเรือน และชุมชนมีรายได้

เทศบาลตำบลทับมา เปิดโครงการส่งการท่องเที่ยววิถีพอเพียง มุ่งส่งเสริมอาชีพด้านการท่องเที่ยวให้ครัวเรือน และชุมชนมีรายได้

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 31 พ.ค.67 ที่วัดทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพอเพียง ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลทับมา มี ปชช.ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ในงานมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การท่องเที่ยววิถีใหม่ วิถีแห่งความสุข บนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อความยั่งยืน และกิจกรรมแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการนำอัตลักลักษณ์วิถีชุมชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยววิถีพอเพียง การจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 7 ฐาน ประกอบด้วย ฟาร์มไส้เดือน พืชผักสวนครัว ปุ๋ยอินทรีย์ ระบบบำบัดน้ำเสียครัวเรือน ศูนย์กำจัดขยะพลาสติก จานใบไม้รักษ์โลก และจุดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ มุ่งสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว

นายประเสริฐ เปิดเผยว่า กระแสความนิยมเรื่องการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว และมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ โดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ขึ้น ณ วัดทับมา เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในวิถีพอเพียงให้ได้รับความสนใจ จึงได้มีการจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ใน ต.ทับมา และเพื่อให้ความรู้แก่ ปชช.ในพื้นที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยววิถีพอเพียง รวมทั้งเพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการท่องเที่ยว สามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน กลุ่ม และชุมชนอีกด้วย.

Related posts