เทศบาลตำบลทับมา นำเจ้าหน้าที่ปลูกป่าบริเวณที่ดินธรณีสงฆ์ ภายใต้โครงการปลูกป่าแห่งชาติ(ตามรอยพ่อ)และพัฒนาแหล่งน้ำ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2567

เทศบาลตำบลทับมา นำเจ้าหน้าที่ปลูกป่าบริเวณที่ดินธรณีสงฆ์ ภายใต้โครงการปลูกป่าแห่งชาติ(ตามรอยพ่อ)และพัฒนาแหล่งน้ำ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2567

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 พ.ค.67 นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา นำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทับมา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมโครงการปลูกป่าแห่งชาติ(ตามรอยพ่อ)และพัฒนาแหล่งน้ำ ประจำปี 2567 โดยได้ร่วมกันปลูกป่าบริเวณที่ดินธรณีสงฆ์ วัดทับมา ต.ทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง

 

ทั้งนี้จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้ชุมชนและพื้นที่สาธารณะ เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เทศบาลตำบลทับมา ทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อีกด้วย

 

Related posts