ก.แรงงานเร่งอัพสกิล กำลังแรงงานเขตพื้นที่เกาะสมุย รองรับเทรนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)

ก.แรงงานเร่งอัพสกิล กำลังแรงงานเขตพื้นที่เกาะสมุย รองรับเทรนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)

 

 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 รัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการเสริมขีดความสามารถให้กับประชาชน ผ่านการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกคน ซึ่งกระทรวงแรงงานภายใต้การนำของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “ทักษะดี มีงานทำ หลักประกันสังคมเด่น เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจ”

 

 

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุภาพ (Wellness Tourism) เพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเกาะสมุยถือเป็นหมุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งชื่นชอบความสวยงาม ความสะอาด ความปลอดภัย ธรรมชาติ ประกอบกับปัจจุบัน แนวการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กำลังเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงเร่งพัฒนาหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ เพื่อเพิ่มทักษะ (Up Skill) เสริมสร้างความรู้ พัฒนาการให้บริการ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่กำลังแรงงานในเขตพื้นที่เกาะสมุย จึงมอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ประสานความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ อาทิ สมาคมสปาสมุย ชมรมแม่บ้านสมุย ร่วมดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงาน จำนวน 64 คน ใน 3 หลักสูตร ดังนี้

   

1) การบริหารจัดการสปา จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่าง 26 – 30 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมรอยัล เมืองสมุย วิลล่า 2) การนวดหินร้อน จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนสอนนวดและสปายกทิพภาคใต้
3)การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเฉวง รีเจนท์
นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมสามารถติดต่อ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี โทร 08 4054 5778 Facebook: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

Related posts