ฉะเชิงเทรา-จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ฉะเชิงเทรา-จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

 

   

วันนี้ 28 พฤษภาคม 2567 ที่ วัดบางปรงธรรมโชติการาม ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี พระเทพภาวนาวชิรคุณ วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นางรัดใจ สิริรัตตนนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพสกนิกรชาวจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมพิธีฯ

    

#ฉะเชิงเทรา

Related posts