สยามลวดเหล็กฯ เสริมสร้างสุขแก่กลุ่มเปราะบาง ภายใต้โครงการ “แบ่งปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ต่อเนื่องปีที่ 3 ประจำปี 2567

สยามลวดเหล็กฯ เสริมสร้างสุขแก่กลุ่มเปราะบาง ภายใต้โครงการ “แบ่งปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ต่อเนื่องปีที่ 3 ประจำปี 2567

 

     
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด ร่วมพัฒนาชุมชน ส่งเสริมความเข้มแข็งกลุ่มเปราะบาง ภายใต้โครงการ “แบ่งปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 (ต่อเนื่องในทุกๆเดือนเป็นปีที่ 3) ในพื้นที่ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โดยมีสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมลงพื้นที่เพื่อมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และของใช้ที่จำเป็นให้แก่กลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ต.หนองละลอก เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ เสริมสร้างกำลังใจ และพัฒนาความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน

     
#สยามลวดเหล็ก #SIW

Related posts