กัลฟ์ เอ็มทีพี ฯ และ ท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 พัฒนาวิสาหกิจชุมชน สวนคุณย่า ชุมชนหนองแฟบ

กัลฟ์ เอ็มทีพี ฯ และ ท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 พัฒนาวิสาหกิจชุมชน สวนคุณย่า ชุมชนหนองแฟบ

 

 
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP) และ โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 โดยมีนายสดุดี สุจริต ผู้จัดการโครงการก่อสร้างท่าเรือ ฯ จาก GMTP เป็นประ ประธาน เปิดกิจกรรม ฯ
พร้อมด้วย คณะ พนักงานบริษัท ITD, PMSC และ สทร. สานต่อกิจกรรมต่อการพัฒนาผู้นำและสมาชิกในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน และ การอบรมอาชีพเสริมของชุมชน ด้านการทำเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เป็นต้น มีแกนนำชุมชนเข้าร่วม กิจกรรมอย่างสนใจ นำโดย นายประไพ ใจตั้ง ประธาน วิสาหกิจชุมชนสวนคุณย่า ชุมชนหนองแฟบ และ นายจรัญ เข็มกลัด ประธานวิสาหกิจเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบ เทศบาลเมืองมาบตาพุด

 

นายประไพ ใจตั้ง ประธานวิสาหกิจชุมชนสวนคุณย่า กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนทั้งด้าน การบริหารจัดการ ด้านธุรกิจชุมชนและการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการส่งเสริมจาก บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจีเทอร์มินอล จำกัด และโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมพุด ระยะที่ 3 ทางผู้นำคณะกรรมการและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนสวนคุณย่า ได้รับ การยกระดับความรู้ การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน ทางด้านการบริหารจัดการกำหนดยุทธศาสตร์ และแผนงานรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของผู้นำ

   

อีกทั้งยังมีการจัดอบรมฝึกอาชีพให้กับสมาชิกในชุมชนด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากกับวิสาหกิจชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไปในโอกาสนี้ขอขอบคุณบริษัท GMTP และ นายศุภฤกษ์ โสภณราพงษ์ ผช.ผจก. บ.GMTP ผู้ ประสานงานจัดโครงการ ฯ มาโดย ตลอด และขอบคุณ ดร.กฤษณ์ พงษ์เทพิน จาก GMTP ที่นำความรู้มาให้กับชุมชน เป็นที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชน ด้วย พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 ที่ได้เข้ามาส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในครั้งนี้ เป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง และ จะมีการพัฒนาร่วมกันต่อไป เพื่อ คุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมของคนมาบตาพุดต่อไป

Related posts