โรงพยาบาลพญาไท3 อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) เพิ่มโอกาสการรอดชีวิต

โรงพยาบาลพญาไท3 อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) เพิ่มโอกาสการรอดชีวิต

 

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลพญาไท3 จัดอบรมการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการกองคดีปกครองและคดีแพ่งโดยได้รับเกียรติจาก คุณ ณัฐชานันท์ นิธิโชติวรภัทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดรพ. พญาไท3 และ พลตำรวจตรี คมสิทธิ์ รังไสย์ ผู้บังคับการกองคดีปกครองและคดีแพ่ง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ

   

การเข้าอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปใช้ช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ภายในงานมีการสอนวิธีช่วยเหลือชีวิติขั้นพื้นฐาน CPR ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้ผู้ร่วมเข้าอบรมได้ปฏิบัติจริงทำให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยได้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พว.มณฑา ไชยติ๊บ พยาบาลชำนาญการ

     

พว. ณฐมน จันธง พยาบาลชำนาญการ และทีมพยาบาล รพ.พญาไท3 เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลพญาไท3 มีความยินดีอย่างยิ่งที่ไว้วางใจให้เราได้ดูแล และหวังว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านจะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลประชาชน ช่วยเหลือสังคมต่อไป

Related posts