นราธิวาส-ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เผยจะทบทวนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใหม่หลังพบว่าประชาชนที่ได้รับผลกระทบบางส่วนไม่มีรายชื่อ และบางรายไม่ได้รับความเป็นธรรม

นราธิวาส-ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เผยจะทบทวนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใหม่หลังพบว่าประชาชนที่ได้รับผลกระทบบางส่วนไม่มีรายชื่อ และบางรายไม่ได้รับความเป็นธรรม

 

วันนี้ (25 พ.ค. 67) ที่ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 2 ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
พร้อมด้วย นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน นายฉัตรชัย อุตสาหะ และนายวีรพัฒน์ บุณฑริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ให้การต้อนรับ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ประธานคณะกรรมาธิการกฏหมายการยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนและคณะที่เดินทางมาติดตามความคืบหน้าในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและช่วยเหลือเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุพลุโกดังระเบิด ที่ตลาดมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก

ทั้งนี้ ระหว่างการลงพื้นที่ของคณะกรรมาธิการกฏหมายการยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ได้มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถาการณ์อุทกภัย ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 – มกราคม 2567 ขอเข้าพบประธานกรรมาธิการฯ เพื่อขอความช่วยเหลือหลังจากมีผู้ได้รับความเดือนร้อนบางส่วนตกสำรวจ และไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เข้าพบปะพูดคุยและขอให้ประชาชนที่เดือดร้อนส่งตัวแทน 15 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงและหาทางออกร่วมกัน โดยมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส เข้าชี้แจงข้อมูลถึงสถานการณ์ ความเสียหาย และกฏเกณฑ์ความช่วยเหลือ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับฟังข้อมูลจากทุกฝ่าย และมีความเห็นร่วมกันว่า สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นห้วงปลายปี 2566 เป็นอุทกภัยครั้งใหญ่และมีผลกระทบในวงกว้าง ซึ่งทางจังหวัดได้เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ระหว่างเกิดภัยพร้อมทำการสำรวจความเสียหายเพื่อให้การเยียวยาผลกระทบ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังเป็นกรอบการทำงาน ไม่สามารถจ่ายเงินเยียวยานอกเหนือหลักเกณฑ์ เว้นแต่จะมีมติ ครม.ให้ดำเนินการได้ แล้วแต่กรณี

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของข้อมูลสำรวจในห้วงเวลาดังกล่าว อาจมีการตกหล่นบางส่วนที่จะต้องดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบทุกคนได้รับความช่วยเหลือต่อไป

 

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เสนอต่อที่ประชุม จะให้มีการทบทวนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยใหม่สำหรับผู้ตกสำรวจและ ผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอีกบางส่วนเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการช่วยอย่างเป็นธรรม โดยขอให้ตัวแทนประชาชนที่เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ประสานงานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง ซึ่งสร้างความพึงพอใจแก่ทุกฝ่าย

 

ส่วนด้านการช่วยเหลือเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุพลุโกดังระเบิด ที่ตลาดมูโนะ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสร้างและซ่อมแซมบ้านให้กับประชาชน ซึ่งที่เกิดความล่าช้าก่อนหน้านี้เนื่องจากติดปัญหา เรื่องของหลักเกณฑ์ ขณะนี้รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว การสร้างบ้านให้ประชาชนสามารถเดินหน้าได้แล้ว ซึ่งเจ้าของบ้านทุกรายทราบข้อมูลและให้ความร่วมมือในการหาผู้รับจ้างมาสร้างบ้านแล้ว

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร / อัสมา บินมะนุ จ.นราธิวาส

Related posts