กัลฟ์ เอ็มทีพี ฯ และ ท่าเรือมาบตาพุด เฟส3 สนับสนุน การจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง

กัลฟ์ เอ็มทีพี ฯ และ ท่าเรือมาบตาพุด เฟส3 สนับสนุน การจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง

 

 
วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP) และ โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 โดยมีผู้แทน คือ นายสดุดี สุจริต ผู้จัดการโครงการก่อสร้างท่าเรือ ฯ จาก GMTP และคณะ ITD, PMSC มอบการสนับสนุน และร่วม พิธีเปิด ของคณะการจัดงานเทศกาลผลไม้และตามที่ จังหวัดระยองร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ดำเนินการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2567

   

โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2567 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดย นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน มีวัตถุ ประสงค์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน และเมืองระยอง

Related posts