ยะลา-เบตง ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ

เบตง อำเภอเบตงประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

 

 
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 22 พ.ค.67 ที่ห้องประชุมไกรลาส ที่ว่าการอำเภอเบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายอมร ชุมช่วย นายอำเภอเบตง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม เช่น การจัดพิธีรับธงตราสัญลักษณ์ฯ การกำหนดเส้นทางและการจัดขบวน ทั้งนี้เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

 

นายอมร ชุมช่วย นายอำเภอเบตง กล่าวว่า กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งจะมีการเดินวิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ จากอำเภอและจังหวัดต่าง ๆ มายังกระทรวงมหาดไทย ถือเป็นกิจกรรมครั้งสำคัญที่ประชาชนจะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และร่วมกันเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

 

สำหรับเส้นทางการเดิน-วิ่ง ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ กำหนดแบ่งออกเป็น 10 สาย ในส่วนของอำเภอเบตงถูกกำหนดอยู่ในสายที่ 8 เนื่องจากเมื่อวันที่ 15 พ.ย.2549 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในช่วงเช้าวันที่ 1 มิถุนายน 2567 โดยจะมีพิธีปล่อยขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ จากจุดปล่อยตัวบริเวณหอนาฬิกา เทศบาลเมืองเบตงถึงหน้าสำนักงานขนส่งอำเภอเบตง จากนั้นไปยังอำเภอธารโต จังหวัดยะลาต่อไป จึงขอเชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับการแต่งกายเสื้อตราสัญลักษณ์ 72 พรรษาหรือเสื้อโทนสีเหลือง กางเกงวอร์ม

Related posts