ยะลา-เบตง สวท.เบตง จัดกิจกรรมวิทยุสัญจร เสวนาใต้สันติสุข

เบตง สวท.เบตง จัดกิจกรรมวิทยุสัญจร เสวนาใต้สันติสุข ส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นและการสร้างพลังชุมชนสู่สันติสุข

วันที่ 21 พ.ค.67 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม อ.เบตง จ.ยะลา นายกิตติภณ เปรมรัชชานนท์ ปลัดอาวุโสอำเภอเบตง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวิทยุสัญจร เสวนาใต้สันติสุข หัวข้อ “อัตลักษณ์ท้องถิ่น สร้างพลังชุมชนสู่สันติสุข” ตามโครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชนว่าภาครัฐยอมรับและเปิดโอกาสในการแสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นของตนเองได้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและรายได้ในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผอ.สถานศึกษา ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วม

นายสุริย์ หงทอง นายช่างไฟฟ้าอาวุโส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เบตง กล่าวว่า กิจกรรมวิทยุสัญจร เสวนาใต้สันติสุขในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชนว่าภาครัฐยอมรับและเปิดโอกาสในการแสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นของตนเองได้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต ประเพณี หลักคำสอนทางศาสนา ความเชื่อ และความภาคภูมิใจในตัวตนของพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย ความสวยงามในความแตกต่างและการเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการร่วมกันสร้างสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืน เช่น การสร้างประตูชัย หรือ ปินตูกรือบัง

 

ถือเป็นประตูแห่งวัฒนธรรมที่สร้างขึ้นด้วยพลังแห่งความสามัคคีและพลังชุมชนที่เข้มแข็ง การร่วมแรง ร่วมใจกัน ของประชาชน โดยเฉพาะที่หมู่บ้านบันนังสิแน ตำบลยะรม ซึ่งกลุ่มเยาวชนเปอร์มูดอบ้านบันนังสิแนได้ร่วมกับภาครัฐ ผู้นำและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันสร้างซุ้มประตูชัยออกมาได้อย่างสวยงาม จนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดซุ้มประตูชัย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จาก ศอ.บต. เมื่อปี 2566 ที่ผ่านมา และปี 2567 ยังได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดซุ้มประตูชัยในระดับตำบลจาก อบต.ยะรม ถือเป็นการแสดงถึงอัตลักษณ์และศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและยังเป็นจุดเช็คอินในช่วงเทศกาลฮารีรายอ ที่หลายคนต้องเดินทางมาถ่ายรูปและเช็คอิน ณ ที่แห่งนี้ รวมทั้งยังก่อให้เกิดการสร้างรายได้ในชุมชนอีกด้วย

 

สำหรับการเสวนาในครั้งนี้มีวิทยากรร่วมเสวนาประกอบด้วย ร.ต.อ.สิทธิพงศ์ เหมกุสุมา นายก อบต.ยะรม นายฮัมดัน ตามาซอ ครู รร.บ้านยะรม นายอับดุลมานะ ยะมะกา ผู้ช่วยมัสยิดบ้านบันนังสิแน และนายมะปอซี ปานาวา ตัวแทนเยาวชนเปอร์มูดอบ้านบันนังสิแน และนางสาวนูเรีย อาแว ผู้ดำเนินรายการ โดยมีการถ่ายทอดเสียงผ่านทาง สวท.เบตง เอฟ.เอ็ม. 93 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์เพจ สวท.เบตง News อีกด้วย

Related posts