ฉะเชิงเทรา-ทม.ฉะเชิงเทรา ประชุมคณะกรรมการพัฒนา & ประชาคมเมืองเทศบาล

ฉะเชิงเทรา-ทม.ฉะเชิงเทรา ประชุมคณะกรรมการพัฒนา & ประชาคมเมืองเทศบาล

 

   

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น4 ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา KCC นายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ร่วมกับ ประชาคมเมืองเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 และพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน กรณีใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2567 โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้แทนสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการชุมชน และผู้แทนชุมชน

     

Related posts