“เชียงราย”จก.กร.ทบ. ร่วมกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ไทย – เมียนมา ของ ฉก.ทัพเจ้าตากในพื้นที่แม่สาย”

“เชียงราย”จก.กร.ทบ. ร่วมกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ไทย – เมียนมา ของ ฉก.ทัพเจ้าตากในพื้นที่แม่สาย”

ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 พลโท อานุภาพ ศิริมณฑล เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก พร้อมด้วย พันเอก ฌฑี ทิมเสน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย – สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างคู่หมู่บ้านปางห้า ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กับ บ้านป่ากุ๊ก เมืองพง จังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และคู่ของ บ้านป่าแดง ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กับ บ้านดินดำ เมืองพง จังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

   

ซึ่งจัดโดย หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก ร่วมกับ อำเภอแม่สาย และ หัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การพบปะพัฒนาสัมพันธ์, การเดินขบวนรณรงค์ป้องกันภัยชุมชน, การให้บริการทางการแพทย์, การให้บริการตัดผมฟรี, การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน, การแข่งขันฟุตบอล, การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ณ โรงเรียนบ้านปางห้า และ พิธีบวชป่า, กิจกรรมปลูกป่า พร้อมทั้งกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา จุดผ่อนปรนการค้าบ้านปางห้า ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีประชาชนทั้งฝ่ายไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน

   

สันติ วงศ์สุนันท์/หัวหน้าศูนย์ข่าวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย/รายงาน

Related posts