กสม.ภาคใต้ ประชุมเชิงปฎิบัติการ รับฟังความเห็นต่อกระบวนการสิทธิมนุษย์ชน หน่วยงานยุติธรรม ศาล,อัยการ.ศูนย์ดำรงธรรม และ สถาบันการศึกษาในภาคใต้

กสม.ภาคใต้ ประชุมเชิงปฎิบัติการ รับฟังความเห็นต่อกระบวนการสิทธิมนุษย์ชน หน่วยงานยุติธรรม ศาล,อัยการ.ศูนย์ดำรงธรรม และ สถาบันการศึกษาในภาคใต้

 

 
พ.อ.สุพจน์ โพยนอก หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษย์ชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ เปิดเผยว่า ในวันที่ 16 พ.ค. คณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อกระบวนการยุติธรรมในชั้นต้นธาร ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบาย กสม.ประเด็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรม สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ประกอบด้วย สำนักงานอัยการภาค 8 สำนักงานอัยการภาค 9 สำนักงานศาลยุติธรรมภาค 8 ภาค สำนักงานศาลยุติธรรมภาค 9 ศูนย์ดำรงธรรม 14 จังหวัดภาคใต้ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ มหาวิทยาลัยในพื้นที่ และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการยุติธรรม จำนวน 139 คน ณ เดอะ เบส เวเคชั่น สงขลา โฮเทล ถนนชลาทัศน์ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

 
โดยเวลา 08-09.30 น. จะเป็นการลงทะเบียน นำเสนอวีดีทัศน์ แนะนำคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ โดยนายสุเรนทร์ ปะดุกา ผอ.สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ และจะมีพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโดย นายภาณุวัฒน์ ทองสุข ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ ต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อ “สิทธิมนุษย์ชนในกระบวนการยุติธรรม” โดยนายพิทยา จินาวัฒน์ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ และการบรรยายในหัวข้อ”สิทธิในกระบวนการชั้นต้นธาร” การปิดล้อม ตรวจค้น จับกุม ควบคุมตัว สิทธิผู้ต้องหาในชั้นการจับกุม สอบสวน ออกหมายเรียก การปล่อยตัวชั่วคราว สิทธิของจำเลย สิทธิผู้เสียหาย สิทธิของพยาน โดย นายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ

   
และในช่วงบ่าย เวลา 13-15 00 .น จะเป็นการ สานเสวนาแบบสภากาแฟ กลุ่มที่ 1 ปัญหาสิทธิมนุษย์ชนกับกระบวนการยุติธรรมในชั้นต้นธาร กลุ่มที่ 2 สาเหตุของปัญหา ( กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย ผู้บังคับใช้กฎหมาย ) กลุ่มที่ 3 การทบทวน แก้ไข ปรับปรุง กระบวนการยุติธรรมในชั้นต้นธาร กลุ่มที่ 4 ข้อเสนอแนะในการกำหนดกลไก เครื่องมือเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมในชั้นต้นธาร ดำเนินการโดยทีมวิทยากรกระบวนการคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ หลังจากนั้นแต่ละกลุ่มนำเสนอผลเสวนากลุ่มละ 10 นาที ก่อนสรุปผลเสวนา และให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมโดยนายพิทยา จินาวัฒน์ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ และกล่าวปิดเวทีโดย นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts