กระบี่-ทกจ. กระบี่ จับมือ นายกสมาคมท่องเที่ยวกระบี่ ลงตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ ก่อนเข้าฤดูกาล “Green Season”

กระบี่-ทกจ. กระบี่ จับมือ นายกสมาคมท่องเที่ยวกระบี่ ลงตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ ก่อนเข้าฤดูกาล “Green Season”

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567  เวลา 10.00 น. นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ และนายชัยภัทร วสุนธรา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ TAC ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการธุรกิจนำเที่ยวของจังหวัดกระบี่ เพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติตามกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ สถานประกอบการธุรกิจนำเที่ยว จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

 

1. โก เอ็ม ทัวร์
2. บอร์น ทัวร์ แอนด์ ทราเวล
3. กระบี่ เดอะเบสท์ แทรเวล
4. แฮปปี้ กระบี่ ทัวร์
ทั้งนี้ ได้ร่วมรับฟังปัญหาช่วงเข้าสู่ฤดูกาลโลว์ซีซั่นและมอบแผ่นพับท่องเที่ยวให้แก่สถานประกอบการธุรกิจนำเที่ยว โดยผลการตรวจปฏิบัติสถานประกอบการทั้ง 4 แห่ง ดำเนินการปกติตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ อย่างถูกต้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Related posts