โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เดินเครื่องทั้งสองหน่วยการผลิต เต็มกำลังเพื่อสนับสนุนความมั่นคงของระบบและราคาค่าไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เดินเครื่องทั้งสองหน่วยการผลิต เต็มกำลังเพื่อสนับสนุนความมั่นคงของระบบและราคาค่าไฟฟ้า

 

 

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (บริษัทฯ) ขอแจ้งความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าว่าขณะนี้ทั้งสองหน่วยการผลิตได้กลับมาเดินเครื่อง แล้วอย่างเต็มกำลังการผลิต เพื่อสนับสนุนความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและราคาค่าไฟฟ้าประมาณ 1.60 บาทต่อหน่วย

บริษัทฯ ขอร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีมุ่งมั่นที่จะ:
• ดำเนินการผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
• สนับสนุนความมั่นคงของระบบไฟฟ้า
• รักษาเสถียรภาพของราคาค่าไฟฟ้า

ฝ่ายบริหารและพนักงานโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ขอส่งกำลังใจให้ทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ ขอให้ทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติและมีสุขภาพแข็งแรงโดยเร็วที่สุด

Related posts