ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ ยุติธรรมจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือผู้เสียหายกรณีเพลิงไหม้ถังสารเคมี

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ ยุติธรรมจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือผู้เสียหายกรณีเพลิงไหม้ถังสารเคมี


.
วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 นายยู่สิน จินตภากร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายสิทธิพร กาสรสุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดระยอง และคณะเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้เดินทางมายังศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง เพื่อติดตามสถานการณ์เพลิงไหม้ถังสารเคมี ณ มาบตาพุด จังหวัดระยอง รวมถึงพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว และยังได้เดินทางไปยังศูนย์ตรวจสุขภาพผู้ได้รับผลกระทบให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในพื้นที่

 
.
โดย นายยู่สิน จินตภากร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า การช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงยุติธรรม หากพิสูจน์แล้วว่าสอดรับกับ พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 จะได้รับการเยียวยาครอบครัวละไม่เกิน 110,000 บาท ในส่วนของการบาดเจ็บจะได้รับการเยียวยาในส่วนของค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ รวมทั้งค่าตอบแทนความเสียหายอื่น นอกจากนั้น จะพิจารณาให้ความช่วยเหลืออื่นตามที่กระทรวงยุติธรรมสามารถให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้อีกด้วย

   
.
“สุดท้ายนี้ตนต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิต โดยกระทรวงยุติธรรมจะให้ความช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายต่อไป”

Related posts