สงขลา-นายอำเภอเมืองสงขลาไขกุญแจประตูเปิดศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาถือฤกษ์ 7:00 น.ฝนตกลงมาทันที แสดงถึงการรับรู้ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลเจ้าฯ หลังปิดมาหลายวัน

สงขลา-นายอำเภอเมืองสงขลาไขกุญแจประตูเปิดศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาถือฤกษ์ 7:00 น.ฝนตกลงมาทันที แสดงถึงการรับรู้ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลเจ้าฯ หลังปิดมาหลายวัน

วันนี้ 10 พฤษภาคม 2567 ที่ บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ถนนนางงาม เขตเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลานายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอเมืองสงขลา พร้อมด้วยนายวันชัย ปริญญาศิรินายกเทศมนตรีนครสงขลาและคณะกรรมการของสมาคมฮกเกี้ยนสงขลา ร่วมกันไขกุญแจเปิดประตูศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ตามฤกษ์ดีเวลา7:00 น. เมื่อนายอำเภอเมืองสงขลาไขกุญแจเปิดประตูศาลเจ้าฯ ฝนก็ได้เทลงมาทันทีเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลเจ้าฯได้รับรู้ถึงการเปิดประตูศาลเจ้าหลักเมือง เพื่อให้คนเข้ามากราบไหว้สักการะ หลังจากที่มีปัญหาระหว่างคณะกรรมการศาลเจ้าและสมาคมฮกเกี้ยนสงขลา มาหลายวันจนชาวบ้านต้องปิดประตูศาลเจ้าฯเพื่อให้มีการพูดคุยกันจนสามารถตกลงกันได้ในระดับหนึ่ง เมื่อวานนี้ ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาโดยมีนายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ ปลัดจังหวัดสงขลาเป็นประธานในการประชุมจนสามารถตกลงกันได้

และหลังจากฝนขาดเม็ดแล้ว นายอำเภอเมืองสงขลา นายกเทศมนตรีนครสงขลาและกรรมการสมาคมฮกเกี้ยนสงขลา ก็ได้ร่วมกันกราบไหว้ฟ้าดินและรินน้ำชาถวายเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา พร้อมทั้งเครื่องเซ่นไหว้ จากนั้นนายอำเภอเมืองสงขลาก็ตีกลอง และนายกเทศมนตรีนครสงขลาก็ตีผ่าง รวมทั้งตีระฆังภายในศาลเจ้าเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยว่า ขณะนี้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาได้เปิดตามปกติแล้ว.

นายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอเมืองสงขลา กล่าวว่า วันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้มาตรวจความเรียบร้อยของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ซึ่งก่อนหน้านี้ มีกระแส มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการของศาลเจ้าฯ ที่ผ่านมา ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้ทางอำเภอเมืองสงขลาได้เรียกประชุมเพื่อที่จะปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาร่วมกัน เมื่อวานนี้ ก็ได้มีการประชุมโดยมีท่านปลัดจังหวัดสงขลา มาเป็นประธาน โดยได้เชิญภาคีเครือข่ายทั้งหมดมาร่วมพูดคุยกันในเรื่องดังกล่าว เมื่อวานก็ได้สรุปผลว่า เกิดการคลาดเคลื่อนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการศาลเจ้า เมื่อวานก็ได้ตกลงกันในการที่จะให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาช่วยดูแลศาลเจ้า

และในวันนี้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เราก็ได้เปิดประตูศาลเจ้า เพื่อแสดงให้เห็นว่าศาลเจ้าแห่งนี้พร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เมืองสงขลาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในย่านเมืองเก่า ทางท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลาเองก็ได้ประกัน จนได้รับรางวัล ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจในเขตอำเภอเมืองสงขลาของเราตรงนี้ ณ วันนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้ว ขอให้ช่วยกันแชร์ช่วยกันประชาสัมพันธ์ว่า ตอนนี้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาของเรา พร้อมที่จะรับทุกคนที่จะเข้ามากราบไหว้สักการะศาลเจ้าหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลเจ้าซึ่งศาลเจ้าแห่งนี้คู่บ้านคู่เมืองสงขลามาตั้งแต่อดีตกาล

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts