กลุ่มจีพีเอสซี จับมือภาคีเครือข่าย ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประจำปี 2567

กลุ่มจีพีเอสซี จับมือภาคีเครือข่าย ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประจำปี 2567

 

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 คุณพัฑฒิ บุณยสุขานนท์ ผู้จัดการส่วนปฏิบัติงานผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการสาธารณะในฐานะผู้แทนกลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ จีพีเอสซี โดยบริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด ร่วมกับภาคีเครือข่ายและภาครัฐ จัดกิจกรรม“ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2567” ณ กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านปากคลองตากวน จังหวัดระยอง

ซึ่งได้รับเกียรติจากนายอรัญ ใจตั้ง รองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยในกิจกรรมครั้งนี้ได้ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประเภท กุ้งทะเล 250,000 ตัว ปลากะพงขาว 3,000 ตัว ลูกปู 1,500,000 ตัว และพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปูม้า 200 ตัว รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,753,200 ตัว เพื่อเป็นการขยายพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนลงสู่ทะเลต่อไป

ทั้งสิ้น 1,753,200 ตัว เพื่อเป็นการขยายพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนลงสู่ทะเลต่อไป
การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์อาชีพชาวประมง การเรียนรู้วิถีชีวิตคนท้องถิ่น เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มประมงโดยรอบ สร้างสมดุลระบบนิเวศวิทยาและยังสอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อม สู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

Related posts