SPRC ส่งมอบเครื่องเล่นสนามในสนามเด็กเล่นกลางแจ้งเพื่อน้อง

SPRC ส่งมอบเครื่องเล่นสนามในสนามเด็กเล่นกลางแจ้งเพื่อน้อง

   

30 เมษายน 2567 นางพรทิพย์ วีระพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและโครงการพิเศษ ผู้แทนบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ “SPRC” ส่งมอบเครื่องเล่นสนามในสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง จำนวน 2 ชุด มูลค่าประมาณ 60,000 บาท ให้กับชุมชนอิสลาม จังหวัดระยอง ซึ่งมีเด็กในชุมชนประมาณ 100 คน

   

ซึ่งการมอบเครื่องเล่นสนามในสนามเด็กเล่นกลางแจ้งครั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางการดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ SPRC โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นโดยรอบโรงกลั่น โดยเฉพาะเด็ก ๆ ที่กำลังเติบโต SPRC ตระหนักดีว่าเด็ก ๆ ต้องการพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับการเล่นและเรียนรู้ และเครื่องเล่นเหล่านี้จะช่วยให้เด็กๆ ได้พัฒนาทักษะทางสังคมและร่างกาย สนุกสนานและเติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนต่อไป

Related posts