สวนนงนุชพัทยาเนรมิต “สวนมิตรภาพ” (Friendship Garden)สถานทูตคาซัคสถาน เป็นสถานฑูตล่าสุดลำดับที่15

สวนนงนุชพัทยาเนรมิต “สวนมิตรภาพ” (Friendship Garden)สถานทูตคาซัคสถาน เป็นสถานฑูตล่าสุดลำดับที่15

นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ได้นำทีมเข้าปรับปรุงภูมิทัศน์สวนมิตรภาพสถานทูตคาซัคสถาน ประจำประเทศไทย (Friendship Garden) ณ สถานกงสุลใหญ่สถานทูตคาซัคสถานประจำประเทศไทย แห่งใหม่ตั้งอยู่ที่ อาคาร P23 ชั้น 20 1/2 ซอยสุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โดยมี Mr. Arman Issetov เอกอัครราชทูตคาซัคสถาน ประจำประเทศไทย อำนวยความสะดวกให้เข้าดำเนินการ พร้อมขอบคุณทางสวนนงนุชพัทยาที่สรรสร้างสิ่งดีงาม เสมือนดั่งมิตรไมตรี ที่มีต่อกันมายาวนาน ให้คงอยู่อย่างมั่นคงมีสุข และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับ สาธารณรัฐคาซัคสถานมีความสัมพันธ์ทางการทูตมายาวนานมากกว่า 30ปี

ทั้งนี้สวนนงนุชพัทยา ได้นำต้นไม้ วัสดุปลูก กระถางและอุปกรณ์ต่างๆเข้าประดับตกแต่งสถานที่ ในครั้งนี้จะเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวภายในอาคาร และต้องคัดสรรพันธุ์ไม้ให้เหมาะสมกับสถานที่และง่ายในการดูแล และอยู่ในแนวคิด Friendship Garden เป็นการจัดสวนในสถานฑูตลำดับที่ 15 และถือว่าเป็นสวนแรกของปี 2567

Related posts