กรมกิจการพลเรือนทหารบกมอบทุนการศึกษา ช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การศึกษา 

กรมกิจการพลเรือนทหารบกมอบทุนการศึกษา ช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การศึกษา 
คณะกรรมการของ กรมกิจการพลเรือนทหารบก นำโดย​ พล.ท. อานุภาพ ศิริมณฑล​ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก​ ได้​ดำเนินการจัดประชุมและพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีนักเรียน ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย​ จำนวนทั้งสิ้น 141 ราย
โดยในปีนี้  เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก กรุณามีดำริให้เพิ่มเติมทุนการศึกษา และช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การศึกษา ให้กับบุตรของกำลังพล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  404,500.-บาท (สี่แสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้
ประเภทที่ 1 ทุนการศึกษาระดับ ปริญญาตรี จำนวน 9 ทุน
ประเภทที่ 2 ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึง อนุปริญญา จำนวน 21 ทุน
ประเภทที่ 3 ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 65 ทุน
ประเภทที่ 4 ทุนการศึกษาระดับ อนุบาล จำนวน 38 ทุน
ประเภทที่ 5 ทุนความสามารถพิเศษ จำนวน 9 ทุน
  และทุนพิเศษช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การศึกษา  จำนวน 133 ราย
ทั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุน ทุนการศึกษาจาก สมาชิกชมรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก อีก 100, 000บาท)​
Cr.สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

Related posts