ชาวชวาวงศ์คึกคัก เข้าร่วมแข่งนกเขาชวาเสียงที่ ปัตตานี จัดโดยสมาคมนกเขาชวาเสียงภาคใต้ ชิงถ้วยนายก อบจ.ยะลา รายได้ช่วยการศึกษาเด็กด้อยโอกาสใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ชาวชวาวงศ์คึกคัก เข้าร่วมแข่งนกเขาชวาเสียงที่ ปัตตานี จัดโดยสมาคมนกเขาชวาเสียงภาคใต้ ชิงถ้วยนายก อบจ.ยะลา รายได้ช่วยการศึกษาเด็กด้อยโอกาสใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 


นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์ นายกสมาคมนกเขาชวาเสียงภาคใต้ เปิดเผยให้ทราบว่า ในวันที่ 12 พฤษภาคม นี้ สมาคมนกเขาชวาเสียงภาคใต้ ได้จัดให้มีการแข่งขันนกเขาชวาเสียง ณ สนามแข่งขันเจาะปาลัส ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการ ขับเคลื่อน ให้สมาชิกของสมาคมนกเขาชวาเสียงภาคใต้ ได้มีกิจกรรมในการ แข่งนำ เป็นการ กระตุ้นให้เกิดความคึกคักในผู้ที่มีอาชีพในการ เลี้ยงนก แข่งนก และ เพาะพันธุ์นำ เพื่อเป็นธุรกิจการค้า ที่ โยงใยไปสู่อีกหลายๆอาชีพ ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงนก เช่นการ ผลิต จำหน่ายอาหารนก การทำกรงนก และส่วนประกอบอื่นๆ ซึ่งธุรกิจการ เลี้ยงนกเขาชวาเสียง เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ในพื้นที่ และ นำรายได้จากต่างประเทศ จากการ จำหน่าย และการ แข่งนก เป็นเงินมหาศาลในแต่ละปี

โดยในการ แข่งขันนกเขาชวาเสียงครั้งนี้ เป็นการแข่งเพื่อ การกุศล ด้วยการนำรายได้เพื่อช่วยเหลือเด็ก และ เยาวชน ทีด้อยโอกาสทางการศึกษา ในพื้นที่ของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งหลังจากการเปิดรับสมัคร นอกจากมี เจ้าของนกในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งนก เข้า แข่งขัน เป็นจำนวนมากแล้ว ยังมี นกจาก นอกพื้นที่เข้าร่วมการแข่งขั้นครั้งนี้ด้วย โดยการแข่งขันจะมีการลงทะเบียน ณ สนามแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 05.30 น. และมีการประชุมกรรมการตัดสินนกเขาชวาเสียงแต่ละประเภท ในเวลา 06.30 -07.30 น และ พิธีเปิดการแข่งขันเวลา 07.30 น

โดยประธานในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้คือ นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ส่วนนกที่เข้าแข่งขันครั้งนี้ จะเป็นการชิงถ้วยเกียรติยศ ของนายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวังยะลา ซึ่งการแข่งขันจะมี 6 ประเภท ใหญ่,กลาง,เล็ก, เบบี้ 2 และเบบี้ 1 ผู้ชะเลิศประเภทเสียงใหญ่ จะได้รับถ้วยรางวัลจากนายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารจังหวัดยะลา ประเภทเสียงกลาง ได้รับรางวับถ้วยชนะเลิศจากนายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์ นายกสมาคมนกเขาชวาเสียงภาคใต้ ประเภทเสียงเล็ก ได้รับถ้วยรางวัลขากนายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย และประเภทเสียงดาวรุ่ง รับถ้วยรางวัลจากนายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ประเภทเสียงเบบี้ 2 รับถ้วยรางวัลจาก ดร.ระเด่น สะมะแอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประเภทเบี้ 1 รับถ้วยรางวัลจากนายมะมะมะ วาแมดีซา ประธานสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย มีนายมุขตาร์ มะทา นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานในการปิดการแข่งขัน และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่ง นอกจากถ้วยรางวัลแล้ว ยังมีการลุ้นชิงโชค สำหรับผู้เข้าร่วมแข่งนก เป็นรถจักรยานยนต์ 2 รางวัล ตู้เย็น 2 รางวัล สร้อยคอทองคำ 3 รางวัล เครื่องซักผ้า 3 รางวัล และรางวัลเงินสด รางวัลละ 1,000 บาท อีก 10 รางวัล สำหรับส่งนกเข้าแข่งขันในครั้งนี้ จ่ายค่าลงทะเบียนนกละ 300 บาท

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts