พิษณุโลก-นายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยจัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านจิตเวชในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก-นายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยจัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านจิตเวชในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

วันที่่ 2 พ.ค.2567 นางนุชจารี คล้ายสุวรรณ นายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย/พิษณุโลก ได้จัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านจิตเวชในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับแกนนำชมรมเครือข่ายทั้ง 11 ชมรมในเขตพื้นที่ 9 อำเภอ ของจังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี ผอ.รพ.จิตเวชพิษณุโลก ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

ผู้แทนจาก รพ.พุทธชินราช ผู้แทนจากตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ผปค.สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง และพยาบาลจิตเวชจาก 9 อำเภอ โดยมี นายมนัสศักต์ มากบุญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธาน ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.พุทธชินราช

Related posts