สถานประกอบการจังหวัดระยอง ร่วมกับ หน่วงงาน ก.แรงงาน จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567

สถานประกอบการจังหวัดระยอง ร่วมกับ หน่วงงาน ก.แรงงาน จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567

นายกำธร เวหน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567 จังหวัดระยอง” โดยมีนางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง นายสมมาตร อนันต์ธราทรัพย์ จัดหางานจังหวัดระยอง นายน้อย นราเลิศ ประกันสังคมจังหวัดระยอง นางสาวจิตชญา อ่ำสาริกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง และมีนายมาโนช ปริสุทธิพุทธิญาณ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง กล่าวรายงานในพิธี

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและการรณรงค์สร้างความตระหนักในความสำคัญของแรงงาน การบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ บริเวณมุขหลังศาลากลางจังหวัดระยอง และการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนหย่อมบริเวณมุขด้านหลังศาลากลาง ซึ่งผู้บริหารสถานประกอบกิจการ ผู้นำสหภาพแรงงาน และลูกจ้างในสถานประกอบการช่วยกันสนับสนุนกำลังกายและสนับสนุนทุนในการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับศูนย์ราชการจังหวัดระยอง รวมถึงอาหาร น้ำดื่ม เครื่องดื่ม และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโครงการดังกล่าว โดยในวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน

นายมาโนช กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติ และเป็นวันหยุดตามประเพณีตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานเพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง องค์กรแรงงาน ประชาชนผู้ใช้แรงงาน ได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์และเห็นความสำคัญของ “แรงงาน” ที่ทำคุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสมานฉันท์ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบกิจการในปีนี้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ

จึงได้จัดกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ (สวนหย่อม)” บริเวณมุขด้านหลังศาลากลาง เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในศาลากลาง ให้มีความสวยงามและสร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่ประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ ภายในศาลากลางจังหวัดระยอง โดยเชิญชวนนายจ้าง ลูกจ้าง องค์กรแรงงานร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในวันนี้ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้บริหารสถานประกอบการ ลูกจ้าง และองค์กรแรงงาน ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสมานฉันท์ สามัคคี และความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ

Related posts