ฉะเชิงเทรา-สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมกับสถานประกอบกิจการ นายจ้าง จัดโครงการวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ฉะเชิงเทรา-สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมกับสถานประกอบกิจการ นายจ้าง จัดโครงการวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

วันนี้ 1 พฤษภาคม 2567 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิด โครงการวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “แรงงานยุคใหม่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผลักดันอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย” พร้อมด้วย นางสุวรรณา ขันติวิศิษฎ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ สถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง และองค์กรลูกจ้างจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วม

ปัจจุบันผู้ใช้แรงงานมีบทบาทในการพัฒนาประเทศ สร้างความเจริญ ก้าวหน้าทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคม กระทรวงแรงงานจึงได้กำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติ และกำหนดให้มีกิจกรรมเพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่ทำคุณประโยชน์แก่เศรษฐกิจ สังคมของประเทศ เกิดความสัมพันธ์อันดีของนายจ้าง และลูกจ้าง

การจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้ชื่องาน “แรงงานยุคใหม่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผลักดันอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย” ในรูปแบบ “ธีมงานวัด” และยังมีกิจกรรมให้ผู้มาร่วมงานได้ร่วมสนุกแบบไทย ๆ มากมาย ทั้งปาเป้า ปาลูกโป่ง โยนตะกร้า ตักไข่ และเตะบอลเข้าโกล มีการแข่งขันกีฬาฮาเฮ ได้แก่ หลับตาตีปิ๊บ คาบช้อนส่งลูกปิงปอง เก้าอี้ดนตรี และเหยียบลูกโป่ง มีการแข่งขันตำมะม่วงลีลา

โดยใช้วัตถุดิบสำคัญ คือ “มะม่วง” ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรามีสินค้ามะม่วงที่ได้รับการขึ้นทะเบียน คือ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบางคล้า การจัดงานในปีนี้ ถือเป็นสิ่งที่ดี เป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่อัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยให้ไปสู่สายตาผู้พบเห็น และเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ได้สืบสานและธำรงรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยให้คงอยู่ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันของนายจ้าง ลูกจ้างที่ร่วมกิจกรรมด้วยกัน

Related posts