สระบุรี – “อารีย์ วงศ์อารยะ” ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ สานใจไทย สู่ใจใต้ เยี่ยมเยียนพบปะเยาวชนในโครงการฯ และครอบครัวอุปถัมภ์ รุ่นที่ 42 (มีคลิป)

สระบุรี – “อารีย์ วงศ์อารยะ” ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ สานใจไทย สู่ใจใต้ เยี่ยมเยียนพบปะเยาวชนในโครงการฯ และครอบครัวอุปถัมภ์ รุ่นที่ 42 (มีคลิป)

วันที่ 30 เมษายน 2567 ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายอารีย์ วงศ์อารยะ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ สานใจไทย สู่ใจใต้ เดินทางพบปะเยี่ยมเยียนเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ ตามโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 42 ที่มาอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์และศึกษาดูงานในพื้นที่ จ.สระบุรี โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อม หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ

 

โดยมีการจัดเลี้ยงอาหาร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวอุปถัมภ์และเยาวชนจากพื้นที่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส ได้มีโอกาสมาอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2567 จำนวน 18 ครอบครัว ในพื้นที่อำเภอหนองแค อำเภอวิหารแดง และอำเภอมวกเหล็ก มีจำนวน เยาวชนรวม 36 คน ประกอบด้วย เยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม และศาสนาพุทธ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ของชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ เชื่อมโยงความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายครอบครัว นำไปสู่ความสมานฉันท์

นายอารีย์ วงศ์อารยะ ได้กล่าวกับคณะเยาวชน ในการเดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ ว่าให้เรียนรู้เก็บประสบการณ์วิถีชีวิตและเรียนรู้ความแตกต่างเพื่อนำกลับไปปรับใช้ในบ้านเกิดของตนนำความรู้กลับไปเพื่อพัฒนาบ้านเกิด โอกาสนี้นายอารีย์ วงศ์อารยะ และจังหวัดสระบุรี นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้มอบสิ่งของที่ระลึกให้แก่ครอบครัวอุปถัมภ์ และเยาวชน อีกด้วย
**********
กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts