SPRC จัดกิจกรรมแอโรบิกสัญจร ปี 9 “เต้นท้าโรค โยกไปกับชุมชน”

SPRC จัดกิจกรรมแอโรบิกสัญจร ปี 9 “เต้นท้าโรค โยกไปกับชุมชน”

 

วันที่ 9 เมษายน 2567 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และเทศบาลเมืองมาบตาพุด จัดกิจกรรมแอโรบิกสัญจรเขตอำเภอเมืองระยอง “เต้นท้าโรค โยกไปกับชุมชน ปีที่ 9” ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชน หน้าวัดมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานในการเปิดงาน

กิจกรรมดังกล่าวนี้ ได้รับความสนใจจากพี่น้องทั้ง 15 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวมกว่า 400 คน ซึ่งนอกจากความสนุกสนานและความสัมพันธ์ที่ดีของผู้คนภายในงานแล้ว SPRC ยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่คนในชุมชน ซึ่งอยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยอง พร้อมกันกับการมุ่งพัฒนาแกนนำการออกกำลังกายให้มีความรู้ความสามารถที่ถูกต้องและเหมาะสม

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนเพื่อให้ผู้มาร่วมงานได้อุดหนุน พร้อมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้องในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

#SPRC

Related posts