SPRC ชวนพี่น้องในชุมชนร่วมจัดตลาดนัดชุมชนครั้งที่ 3 สร้างรายได้กว่า 70,000 บาท

SPRC ชวนพี่น้องในชุมชนร่วมจัดตลาดนัดชุมชนครั้งที่ 3 สร้างรายได้กว่า 70,000 บาท

วันที่ 10 เมษายน 2567 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “SPRC ตลาดนัดชุมชน” ครั้งที่ 3 ณ โรงอาหาร ภายในบริษัท SPRC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนในจังหวัดระยอง เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของชุมชน พร้อมกับประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

ภายในงานมีร้านค้าของชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วม 15 ร้านค้า จัดจำหน่ายสินค้าหลากหลาย อาทิ สินค้าการเกษตร เครื่องนุ่งหุ่ม และอาหารจากฝีมือของคนในชุมชนเอง โดยกิจกรรมในครั้งนี้สร้างรายได้มากกว่า 70,000 บาท และ SPRC ได้จัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งสามารถสร้างรายได้โดยรวมแล้วกว่า 168,000 บาท

SPRC มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างรายได้แก่พี่น้องในชุมชนและร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดระยอง อีกทั้งเรายังคงมุ่งที่จะจัดตลาดนัดชุมชนเรื่อย ๆ ตลอดทั้งปี

#SPRC

Related posts