คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ #ARCHRUTS #มทรศรีวิชัย #WallPaint #โครงการแต่งแต้มเติมสี ให้ โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ #ARCHRUTS #มทรศรีวิชัย #WallPaint #โครงการแต่งแต้มเติมสี ให้ โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ

 


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ หมู่ที่ 7 บ้านเกาะลิเป๊ะ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ว่าที่ร้อยโท.ดร.สำราญ ชูแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ ต้อนรับสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทำกิจกรรม Wall Paint “โครงการแต่งแต้มเติมสี” ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล

เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียน และยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำวิชาชีพที่เรียนมาประยุกต์ในการพัฒนาสังคม อีกทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ และมหาวิทยาลัยอีกด้วยนั้น ภาพต่างๆ ล้วนเป็นภาพที่สื่อถึงความเป็นตัวตนของโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ อรมุต คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมทั้ง ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน บุคลากรฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งมี ผศ.เจนจิรา ขุนทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ดูแลในการทำกิจกรรมครั้งนี้

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts