ปทุมธานี “ภูมิธรรม” ลงสำรวจโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจทางน้ำโป๊ะเทียบเรือบริเวณวัดเทียนถวาย อ.เมืองปทุมธานี

ปทุมธานี “ภูมิธรรม” ลงสำรวจโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจทางน้ำโป๊ะเทียบเรือบริเวณวัดเทียนถวาย อ.เมืองปทุมธานี

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นางสาวณหทัย ทิวไผ่งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธิติวัฐ อดิศรพันธ์กุล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายเมือง นายยรรยง พวงราช ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นางทัศนีย์ ผลชานิโก ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี

และคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ร่วมลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจทางน้ำโป๊ะเทียบเรือบริเวณวัดเทียนถวาย อ.เมืองปทุมธานี โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจังหวัดปทุมธานีร่วมต้อนรับ

ทั้งนี้ จังหวัดปทุมธานี ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อแก้ไขปัญหาจำเป็นเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่ จำนวน 4 โครงการ เป็นโครงการขุดลอกคลองสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 1 โครงการ

และโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สร้างโป๊ะเทียบเรือ อีก 3 โครงการ งบประมาณรวม 13 ล้านบาท โดยการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในครั้งนี้ ได้ตรวจสอบความเหมาะสมในโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจทางน้ำโป๊ะเทียบเรือบริเวณวัดเทียนถวาย หมู่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี งบประมาณ 3,000,000 บาท ซึ่งอำเภอเมืองปทุมธานี เป็นหน่วยดำเนินการ และยืนยันพร้อมให้การสนับสนุน

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts