สระบุรี – มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ประสบอัคคีภัยทั้ง 2 แห่ง อำเภอบ้านหมอและอำเภอวิหารแดง

สระบุรี – มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ประสบอัคคีภัยทั้ง 2 แห่ง อำเภอบ้านหมอและอำเภอวิหารแดง

วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายยุทธนา โพธิวิหค ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายสุรเดช สร้อยอุทา นายอำเภอบ้านหมอ ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรบ้านหมอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลานและเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี

สโมสรโรตารีสระบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านครัวประชาชนจิตอาสาพระราชทาน มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ให้แก่นายวิชาญ อ่อนศรีระ ณ บ้านเลขที่ 36/2 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 160,296 บาทและต่อมา เวลา 14.00 น. นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้นายวิชัย บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางเพ็ญศิริ บุญมี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี

นายอำเภอวิหารแดง ปลัดอำเภอ, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ และคณะ, คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง ประชาชน จิตอาสา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีอัคคีภัย จากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นค่าวัสดุในการก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย ค่าเครื่องอุปโภค และเครื่องใช้อื่นๆ ที่จำเป็นแก่ครอบครัว ให้แก่นางสาวกุน แสงกระจ่าง ณ บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 187,562 บาท

*********
กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts